Chernobyl in the News

Vielleicht einmal in 20.000 Jahren

Frankfurter Allgemeine Zeitung: Correspondent Konrad Schuller describes his impressions from the visit to Chernobyl and reflects on the efforts to overcome the legacy of the 1986 accident

Na dokończenie budowy nowego sarkofagu w elektrowni potrzeba ok. 740 mln euro. Większość wyłożą kraje Unii Europejskiej

Z końcem tygodnia zakończyło się w Kijowie prezentowanie przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Komisję Europejską i władze Ukrainy postępu prac przy budowie nowego sarkofagu dla zniszczonego 25 lat temu czwartego bloku elektrowni w Czarnobylu. Wśród zaproszonych europejskich mediów była też "Rz" – jako jedyna z Polski. Spotkanie miało przekonać wspólnotę międzynarodową do zasadności finansowania tego projektu.

RSS-материал
ЕБРР действует в качестве администратора и спонсора Чернобыльского фонда «Укрытие», основанного в декабре 1997 года странами "Большой семёрки" и другими странами-участницами проекта по оказанию помощи Украине с целью трансформировать существующее укрытиев Чернобыле в безопасную и экологически стабильную систему в рамках реализации Плана строительства объекта Укрытия.